Färre covid-19 patienter ger möjlighet till återhämtning

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Karolinska har i dag 43 covid-19 patienter inom slutenvården och ytterligare 20 inom IVA. Det innebär att antalet covid-19 patienter nu minskat påtagligt under en längre tid.

Det går inte nedåt så snabbt som vi önskar men det går åt rätt håll och kurvan från våg ett känns igen även om den kommer något senare denna gång.

Den senare nedgången jämfört med för ett år sedan innebär att vår sommarplanering också sker något senare, men vi håller fast vid två grundprinciper: alla som vill ska få sina fyra veckors sammanhängande semester och vi ska inte ha patientfarliga väntetider. Båda dessa saker är avgörande och något som vi ska klara av samtidigt. Det är viktigt att vi arbetar strukturerat så att så många som möjligt får tid till återhämtning när covid-19 går ner.

Jag vet att många slitit hårt under lång tid – nu måste alla vi andra som inte varit under samma press hjälpa till mer. Det är bara som ett sjukhus vi tar oss framåt.

Tillsammans är vi Karolinska.


Björn