Stuprör och lågt i tak måste bort

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Jag hoppas att så många som möjligt på APT, i ledningsgrupper eller motsvarande möten hunnit diskutera de fantastiska resultat vi uppnått tillsammans under det gångna året: att ge mer vård av samma goda kvalitet i tid till allt fler sjuka människor - och ligga i framkant inom forskning och utbildning.

Använd gärna det diskussionsunderlag som skickats ut eller gör på andra sätt som fungerar bättre för er. Det är lika viktigt att reflektera över vad som fungerar bra som att göra det över saker som kan bli bättre. Ibland är det tydligt vad som ligger bakom en förbättring – ett nytt arbetssätt eller en rutin. I andra fall är det svårare att ta på. Men alla har bidragit till Karolinskas vändning och ska fortsätta göra det. Vi ska inte ha stuprör eller lägga locket på. Karolinska rankas som världens tionde bästa universitetssjukhus och för att nå högre behövs allas erfarenheter och kunskaper. Om ni tycker att det är lågt i tak eller finns oskrivna regler som hindrar utveckling och förbättringar så vill jag veta det. Hör av er via forbattringsforslag.karolinska@sll.se eller mejl.

Jag får frågor från personer utanför sjukhuset om vårt resultat 2020. De kan sammanfattas med: Hur är det möjligt att klara en pandemi och samtidigt vårda nästan alla ordinarie patienter? Ok, ni lyckades ge mer vård och ta bort ett jätteunderskott 2020 men är det hållbart på sikt – klarar ni det igen?

På den första frågan är mitt svar, att ja det kanske inte ska gå men vi klarade det genom ordning och reda, verksamheter och vårdprofessioner som styr, samarbete och en massa hårt jobb. På den andra frågan är svaret att ekonomiskt ska vi inte göra det igen. Vi ska aldrig dra på oss ett underskott på 2 miljarder som vi måste jobba bort. För att det vi uppnått ska vara hållbart måste vi erbjuda en arbetsplats där var och en blir som bäst i sin roll. Detta arbetar vi med på lång och kort sikt. Sjukskrivningstalen är en viktig indikator på hur vi mår som sjukhus. Preliminär data visar att vi i januari hade cirka 6,5 procents sjukfrånvaro. Även om vi vill ligga lägre så är detta endast cirka en halv procentenhet högre än januari 2020 och i nivå med 2018 och 2019. Vi ska fortsätta att jobba hårt för att vara en frisk arbetsplats där man vill stanna och utvecklas.

Vi har kommit en bra bit på vägen genom att jobba mer tillsammans som ett sjukhus och det måste vi fortsätta med även framåt.

Karolinska har i dag 59 patienter med covid-19 inom slutenvården och 24 inom IVA.
Tillsammans är vi Karolinska.

Björn