Vi har klarat alla tre uppdragen

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Karolinskas tre uppdrag sjukvård, utbildning och forskning har alla påverkats av pandemin. Vi har ställt om och vårdat över 7 500 personer med covid-19, flest i norra Europa. Även inom våra andra två uppdrag har vi ställt om efter behoven och skapat nytta för patienter och samhälle.

Vi bedriver en bit över 100 studier på covid-19, vilket sannolikt är mest i Sverige. Bland studierna finns den stora studien med cirka 13 000 medarbetare som rör exponering för covid-19, en kohortstudie bland samtliga 2 600 kvinnor som fött barn på sjukhuset under mars-juli 2020 och en kartläggning av covid-19:s långtidseffekter på olika organ och funktioner. Totalt registreras fem nya kliniska studier i veckan på Karolinska och det pågår hela 1 200 studier vid vårt sjukhus.

Inom utbildningsuppdraget har vi snabbt anpassat oss till vårdverksamheternas förändringar under pandemin. Studenter har gjort stora insatser i arbetet med covid-19, framförallt under våren. Samtidigt har vi klarat den allra största delen av den kliniskt förlagda utbildningen och vi har snabbt utvecklat digitala sätt att bedriva utbildningen. Det är en oerhörd styrka att vi klarat alla våra tre uppdrag i en mycket svår situation.

Vaccinationen av medarbetare har gått bra tack vare flexibilitet och engagemang. Leverantörernas leveranser av vaccin har tyvärr försenats. Det är viktigt att vi fortsätter att vara redo så att vi kan vaccinera så snabbt som möjligt när fler doser kommer.

Vi ser nu en minskning av patienter med covid-19 och i dag vårdas 99 inom slutenvården och 29 på IVA. Vi har börjat att skala upp inom våra ordinarie uppdrag men är vaksamma på om behovet ökar inom covid-19 igen.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn