Tillsammans har vi uppnått fantastiska resultat

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Att Karolinska har vårdat och provtagit flest covid-19 patienter i landet känner ni redan till. Ni vet också att vi trots detta har hållit ner våra vårdköer och att vi innan pandemins andra våg hann jobba bort en stor del av den framskjutna vård som uppstod i våras.

När 2020 summeras kan vi nu också konstatera att vi inom många verksamheter har vårdat fler patienter inom vårt ordinarie uppdrag än på många år (de exakta siffrorna för helåret är inte helt klara ännu). Detta är ingen slump. Grunden är medarbetare med hög kompetens, stort engagemang för patienterna, sammanhållning som ett sjukhus och viljan att hela tiden göra saker lite bättre. Detta har Karolinska egentligen alltid haft men det är inte alltid som medarbetarna på Karolinska givits möjligheterna att fullt ut lyckas.

Under senare år har det gjorts ett antal omorganisationer där tanken var god men där resultatet även blev otydligheter, ett ökat antal chefer med ibland oklara mandat, och stuprör. Redan under 2019 började vi ta steg bort från detta. Ni tog er tid att komma på öppna möten, ni tog tag i mig i lunchmatsalen och ni mejlade till förslagslådan. Budskapet var tydligt: "den nuvarande verksamhetsmodellen fungerar inte tillräckligt bra, så den måste förändras - men gör inte en ny stor omorganisation". Resultatet blev den justerade verksamhetsmodellen. Även om ingen verksamhetsmodell är perfekt så lyckades vi genom justeringen förenkla och tydliggöra och vi minskade gråzonerna.

Med den justerade verksamhetsmodellen som grund har vi kunnat minska antalet chefer, dra ner på administration och lägga mer ansvar hos de av oss som arbetar nära patienterna. Under 2020 gick vi vidare med bättre planerings- och uppföljningsverktyg för cheferna, vi genomförde en sammanslagning av ett antal centrala staber och vi minskade antalet teman och funktioner och antalet direktörer. Hela tiden har vi haft fokus på patienter, kvalitet och produktion – dvs att ge så många patienter som möjligt bästa möjliga vård.

Resultatet ser vi i form av minskade väntetider och vårdköer, hög vårdkvalitet, fler vårdplatser, färre konsulter och minskat beroende av inhyrd personal. Vi har lättare att rekrytera och vi har fler medarbetare som väljer att arbeta kvar på Karolinska. Vi ser också hur forskning, utveckling, innovation och utbildning fortsätter att stärkas. I den globala sjukhusrankning som görs av den ansedda tidskriften Newsweek utnämndes Karolinska till världens tionde bästa sjukhus, och tredje bäst i Europa.

Väldigt mycket pekar åt rätt håll. Det är alla vi drygt 15 000 på Karolinska som tillsammans nått dessa resultat. Tack för fantastiskt arbete under 2020!

Karolinska har i dag 140 patienter med covid-19 inom slutenvården och 38 inom IVA.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn