"Hårt arbete ligger bakom att vi växer och kan hjälpa fler"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Efter att ha tagit oss igenom vårens covidperiod där vi alla jobbade väldigt hårt med en helt ny sjukdom så är vi i inledningen av en höst där vi ska börja ta emot de patienter som fått skjuta upp sin vård sedan i våras. Det kommer att kräva mycket av oss.

Men på många sätt är vi ett starkare sjukhus i dag än före pandemin. Vi svetsades samman och visade att vi stod pall. Vi har också byggt oss en bättre bas att stå på i form av fler öppna vårdplatser. På bilden nedan återges antalet vårdplatser under januari-juli 2019 och 2020, där den mörkblå stapeln visar 2020. Det är en väldigt bra prestation att månad för månad hålla i och hålla uppe antalet platser. Det skapar förutsättningar för att hjälpa fler patienter och minskar trycket mot arbetskamraterna på akutmottagningarna. Stort tack för allt jobb som ligger bakom att vi på detta sätt vuxit som sjukhus!

Att fler vårdplatser har betydelse syns också på beläggningsgraden. Om man ligger över 100 så innebär det överbeläggningar. I juli var vår siffra 96,7 procent och för augusti är den preliminära siffran cirka 93 procent.

Till sist några ord om varslet för läkare och undersköterskor som lades på is under den akuta covid-perioden. Jag förstår till fullo att varslet skapar oro och stress och nu arbetar vi för att så snabbt som möjligt beräkna om några behöver sluta. Inom ett par veckor ska ett besked finnas. Tack för ert tålamod.

Tillsammans är vi Karolinska.

//Björn