Vi har tagit stora kliv – nu fortsätter vi framåt

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Covid-19 är långtifrån över men lärdomarna från vårt arbete måste vi dra nu. Vad har varit framgångsrikt och vad av det vi gjorde före covid har visat sig inte behövas?

Jag ser ett antal saker som vi ska hålla fast vid: vi ska komma snabbare till beslut, vi ska testa nya arbetssätt utan att först göra jätteutredningar, vi ska få ner antalet möten och helt ta bort de som inte ger ett värde och vi ska ha chefer som är mer ute i verksamheterna.

Ju mer vi förbättrar och effektiviserar allt det som inte har med det direkta patientarbetet att göra desto mer fokus kan vi lägga på patienterna. Som jag skrivit tidigare vill jag att alla tänker till kring hur vi rensar bort onödiga moment för att kunna ägna mer tid åt det som är meningsfullt. Diskutera fram bättre arbetssätt med kollegor och med chefer och genomför förändringar som ni ser behövs. Det är ni som vet vad som inte funkar och hur lösningarna ser ut. 


Det är även viktigt att vi slår vakt om den laganda som vuxit sig starkare på Karolinska. Vi jobbar mer som ett sjukhus och ska vara stolta över allt det som vi uppnår tillsammans. Vi hjälps åt och vi säger inte nej – när våra patienter eller andra inom sjukvården behöver oss.

Tillsammans är vi Karolinska.
//Björn