Vi fortsätter att ge vård i tid

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Covid-situationen är långtifrån över. Vi har fortsatt cirka 200 smittade c-19 patienter inneliggande, varav ungefär 50 på IVA. Samtidigt ökar inflödet av patienter inom vårt ordinarie uppdrag.

För att möta det ökade behovet så fortsätter vi att följa den planering för att öka kapaciteten för våra vanliga patienter som vi inledde för en tid sedan. Det innebär bland annat att de allra flesta av er som varit utlånade till andra enheter kommer att återvända till era hemarbetsplatser den 8 juni. Mer information om hur vi gör detta praktiskt kommer via cheferna i linjen. Samtidigt vill jag betona att vi måste vara beredda på justeringar om covid-situationen kräver det.

Trots de stora insatserna mot covid står vi väl rustade när det gäller våra vanliga patienter. Samtliga patientgrupper inom cancerområdet ligger på grönt, det vill säga de väntetider som vi har innebär inga medicinska risker. Även inom plastikkirurgi och ortopedi ligger vi på grönt. Vi har hela tiden kunnat ge sjukvård som inte kunnat anstå och hållit en produktionstakt som är imponerande sett till att vi samtidigt tagit emot flest covid-patienter av alla svenska sjukhus. Ett exempel är Tema Hjärta Kärl och Neuro som per vecka 19 i år utfört 4314 ingrepp, behandlingar och undersökningar, vilket var en minskning med endast cirka 5 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Då var siffran 4553.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn