Ett förbättrat samarbete som inte får tappas bort

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. En viktig förbättring som vi uppnått under covid-19-perioden är de kortade vistelsetiderna på vuxenakuten. I januari var patienterna i snitt fem timmar på akuten, i april var siffran 3,6 timmar.

Förklaringen är att vi fick på plats bättre samarbete mellan akut och mottagande enheter. Nu har vistelsetiderna börjat öka igen. Det kan vi inte acceptera. Vi kommer nu att ta fram ett arbetssätt som gör att vi får ner vistelsetiderna på akuten igen. Att ha rimliga väntetider på akuten är ett ansvar för hela sjukhuset och det ska vi ta. Mer information om hur vi ska arbeta med detta kommer via era chefer inom kort.

Det har kommit många förslag till forbattringsforslag.karolinska@sll.se om hur vi ska fortsätta utveckla sjukhuset och dra nytta av allt det som vi uppnått under c-19. Förslagen handlar bland annat om behovet av färre men effektivare möten, förenklad administration och hur vi kan öka samarbete och flexibilitet. Fortsätt att skicka in förslag.

Trycket från covid-19 är fortsatt högt men vi återgår stegvis till mer av vårt ordinarie uppdrag. Att vi gör detta med tempo och hög kvalitet är precis lika viktigt som när vi omföll mot c-19. Jag vet att det görs ett stort arbete med detta nu.

Jag vet att behovet av vila och återhämtning är stort och sommarplaneringen har högsta prioritet. Som jag sagt tidigare så arbetar vi för att alla som vill ska kunna få fyra veckors semester.

Björn