"Det är nu vi har chansen att dra lärdom och bli vassare"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Covid-19-patienterna kommer att finnas hos oss under hela 2020 och även därefter. De har blivit en del av Karolinskas ordinarie uppdrag. Men de blir färre, om än tyngre, och därför har vi redan börjat uppskalningen av det som före c-19 var vårt uppdrag.

Det är oerhört viktigt att vi precis som när vi omföll mot mer c-19-vård håller oss till struktur, fakta och lugn när vi nu faller tillbaka. För att ha rätt styrning av sjukhuset kommer Karolinska från i dag, fredag kl 13.00, lämna förstärkningsläget och gå ner till stabsläge. Stabsläget innebär att vi närmar oss ett mer normalt sätt att arbeta på sjukhuset. Samtidigt innebär stabsläget att vi snabbt kan agera om c-19 flammar upp igen.

C-19 är som sagt långt ifrån över. Men man måste konstatera att vi på Karolinska hittills gjort en fantastisk insats. Som mest har hälften av vården på sjukhuset varit c-19, vi har byggt ut IVA med nära 500 procent och vi har hela tiden samarbetat med de andra sjukhusen i Stockholm och tagit emot patienter från dem när det behövts. Vi har aldrig sagt nej. Vi har levererat.

Under c-19 har vi fått saker att hända på bara några dagar som tidigare kunde ta månader eller till och med år att genomdriva. Jag menar inte i det direkta patientarbetet utan de delar som handlar om arbetssätt och administration. Vi måste ta tillvara de förbättringar som vi genomfört och som ger oss mer tid med patienterna.

Jag vill att ni ska tänka igenom vad vi gjort under c-19 som vi måste fortsätta att göra och omvänt; vad vi gjorde tidigare som vi inte ska ta upp igen. Mejla dina förslag till forbattringsforslag.karolinska@sll.se. Det är viktigt att vi får detta på plats innan sommaren så att vi inte faller tillbaka till det gamla och tappar allt det som vi vunnit.

Tillsammans är vi Karolinska.
/Björn