Vi fortsätter att ställa om för att möta patienternas behov

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Genom att hela tiden ha uppdaterade prognoser för covid-flödet och löpande rapporter från personalen som arbetar med de sjuka har vi kunnat planera och vara förberedda både på dessa patienters behov och behoven hos våra ordinarie patienter.

Det vi sett den senaste tiden är att de patienter som är på IVA är sjukare än tidigare och att behovet av ECMO ökar. Precis som vi hade en plan för att bygga ut IVA-platserna har vi också en plan för ECMO. Vi har redan ökat antalet platser i ECMO och vi kommer nu successivt att skala upp ytterligare. Denna utbyggnad möjliggörs precis som all omställning vi gjort av att många arbetar hårt, samarbetar och löser de problem som uppstår.

Planeringen för att växla upp vårt ordinarie uppdrag har pågått en tid. Denna återgång är precis lika viktig som omställningen till covid-19. Mer detaljerad information kommer längre fram via cheferna i linjen.

Det fortsatta arbetet med covid-19 patienter kräver uthållighet och att vi i arbetet är lugna, strukturerade och jobbar med fakta/siffror.

Det är ett helt fantastiskt arbete som görs på sjukhuset. Alla bidrar till att vi klarar vårt uppdrag. Trevlig Valborg!

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn