Massor av jobb och ett erkännande för vår utmärkta cancervård

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi kan sammanfatta ännu en tuff vecka. Men med allt det arbete som gjorts går vi starka in i veckoslutet, fullt redo för de patienter som kommer. Vi har under veckan öppnat 34 nya platser inom IVA.

När veckan började hade vi totalt 139 covid-19 patienter hos oss inom IVA och slutenvård, nu har vi 265. Det är en stor ökning som kräver enormt mycket av oss.

Det jobbas hårt i alla verksamheter och vi har gått över till 12-timmarspass inom IVA och ett krisavtal är nu på plats inom IVA. Det är bra men vi får inte glömma att vi är i början av ett maratonlopp där våra krafter ska räcka länge än. Hela sjukhuset är påverkat av covid-sjukvården men samtidigt lyckas vi leverera på vårt högspecialiserade uppdrag, vilket är helt avgörande för många svårt sjuka. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att vara flexibla och snabbt ställer om utifrån patienternas behov. Förändringarna kommer nu snabbare så följ med i de olika informationskanaler som vi har.

Till sist en väldigt positiv nyhet. I går, torsdag, blev Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet först i Sverige att ackrediteras till Comprehensive Cancer Center, CCC. Vi är nummer 20 i hela Europa att få denna ackreditering som kräver att man möter de högt ställda kraven som Organisation of European Cancer Institutes (OECI) ställer på kvalitet, vård, utbildning och forskning.

Definitionen av ett CCC är:
• Innovativ karaktär, multidisciplinärt arbetssätt
• Grund-, translationell- och kliniskforskning
• Individanpassad cancervård
• Lärandeorganisation med fokus på att förbättra professionerna, organisationen och vårdkvaliteten
• God infrastruktur, expertis och innovation gällande cancerforskning
• Utbyggt nätverk som inkluderar alla aspekter av cancervård, utbildning och forskning
Tack för alla insatser som gjort oss till ett CCC och tack för allt jobb så här långt i veckan.

Tillsammans är vi Karolinska.
Björn

Med vänlig hälsning
Björn Zoëga, Sjukhusdirektör