”Personalens arbete gör mig stolt”

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Antalet patienter med covid-19 ökar nu och de som ligger inne hos oss är sjukare. Karolinska har under en längre tid planerat för den utveckling kring covid-19 som vi ser nu. Vi har hela tiden hållit oss till fakta, struktur och lugn för att kunna ligga steget före. Vi är redo att under de kommande veckorna göra om ett antal vårdplatser och anpassa dem för att möta utvecklingen med fler och sjukare covid-19-patienter.

De fysiska vårdplatserna har inventerats och vi har arbetat med personal- och materialförsörjning. När det gäller personal så vet jag att det finns och har funnits en oro kring utbildning och tillgång till skyddsutrustning. Utbildningsdelen, som vi själva råder över, arbetas det med på ett bra och strukturerat sätt. Det innebär bland annat att Infektion lär upp personal på enheter som står i tur att börja ta emot covid-19-patienter. Materialförsörjningen har vi hittills inte ägt själva. Men där har vi tillsatt en egen materialgrupp på Karolinska som arbetar 24/7 för att säkra att vi får in framför allt skyddsmaterial till sjukhuset. Jag har varit helt tydlig till gruppen – i ett onormalt läge gäller inte normala inköpsrutiner – material ska in. Ni i personalen ska kunna arbeta tryggt och utan risk att smittas/sprida smittan och vi ser ut att ha en del material på väg i men vi behöver ha ännu mer.

Fortsatt gäller att den som är sjuk ska vara hemma medan friska är på jobbet. Jag vill påminna om vikten av bra handhygien med tvål och vatten.

Jag har varit runt en hel del i våra verksamheter under veckan och det jag ser gör mig stolt. Man märker att utmaningen som ligger framför oss sluter oss samman – beslut fattas snabbare, man ger sina arbetskamrater ett extra handtag och man har fullt fokus på patienterna. Vi är tränade för detta och vi tillhör de bästa i världen.

Tillsammans är vi Karolinska.

//Björn