I arbetsgruppen för covid-19 samlar vi fakta som behövs för att vi ska agera på rätt sätt

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG: Covid-19-situtionen kräver som jag tidigare nämnt fakta, struktur och lugn. När vi nu ser att antalet fall ökar i Stockholm så anpassar sjukvården sina insatser - fler personer testas, bland annat i vårt tält i Huddinge, och med hemtestteam. Fortfarande gäller att alla patienter ska vända sig till 1177 om man har varit i riskområden och har symptom.

Covid-19-situationen tar en hel del resurser i anspråk på Karolinska, som vårdplatser, skyddsutrustning och personalens arbetstid. Allra mest inom vår infektionsverksamhet där ett fantastiskt arbete görs. Det är viktigt att vi nu använder våra resurser klokt och planerar så att vi är redo om antalet smittade ökar. Vi ska komma ihåg att vårt sjukhus nu har ungefär 1100 vårdplatser öppna där cirka 1080 innehas av patienter som är betydligt sjukare än de som hittills drabbats av covid-19. Vi måste förbereda oss för betydligt fler fall av covid-19 men fortsätta att ta hand om alla våra andra patienter på ett bra sätt.

För att se till att ledningen för Karolinska har korrekt fakta på bordet, att vi har rätt struktur och kan arbeta lugnt och metodiskt och agera när det behövs har jag tillsatt en arbetsgrupp för covid-19 som jag själv leder. Här ingår bland annat chefer för de delar av sjukhuset som hittills främst påverkats av covid-19, som infektion och akut, chefläkare och chefer med ansvar för att ha överblick över våra vårdplatser.

/Björn