Coronasituationen kräver fakta, struktur och lugn

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. "I samhället finns många frågor kring coronaviruset. Det viktiga för oss på Karolinska är att följa de strukturer och planer som finns för hur vi arbetar i situationer som denna, att basera våra beslut på fakta och att behålla vårt professionella lugn."

Vi samarbetar inom Region Stockholm och med myndigheterna. Vi följer utvecklingen löpande och agerar för att möta de behov som finns hos befolkningen. Under veckoslutet inledde vi provtagning i hemmet med två mobila team på initiativ från den prehospitala vården och i samarbete med Vårdhygien Stockholm. Att ta proven hemma underlättar för både äldre och för barnfamiljer och minskar risken för smittspridning. Vi kommer inom kort att utöka med ytterligare två mobila team eftersom vi ser att detta fungerar bra.

Under de kommande dagarna kommer vi att öppna ett "tält" för provtagning i Huddinge dit patienter som vänt sig till 1177 kan hänvisas, det vill säga man ska inte ta sig dit utan att först ha fått en tid efter kontakt via 1177. Tältet gör att vi kan öka provtagningskapaciteten ytterligare och ha en väg in för dem som har möjlighet att ta sig till sjukhuset. Vår infektionsverkssamhet gör ett fantastiskt jobb, både med att ta hand om patienter och att sköta och koordinera provtagningen.

Jag vill understryka att patienter ska fortsätta att vända sig till 1177, som gör en första bedömning av om de är aktuella för provtagning. Samma sak gäller för oss som jobbar på Karolinska: har man varit i riskområdena och har symptom så ska man kontakta 1177. Om man är symptomfri så ska man arbeta som vanligt.
Vi uppdaterar löpande vårt intranät Inuti med aktuell information om coronasituationen – så det är bra att gå in där.

/Björn