"Alla behövs när vi ställer om"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi är i en jätteomställning. Ett sjukhus med över 15 000 anställa och 1 100 vårdplatser ska i rekordtempo styras om för att behandla en ny sjukdom som i andra länder skapat kaos. På Karolinska råder inte kaos och vi ska inte hamna där.

Att ställa om ett stort sjukhus är svårt och många gånger frustrerande. Jag har sedan dag ett varit tydlig med att vi ska hålla oss till fakta, struktur och lugn. Och det har vi lyckats med tack vare att man på varenda arbetsplats på hela sjukhuset gjort sin del av omställningen. Ni har tagit till er nya riktlinjer (trots att de ibland ändrats under arbetspasset), ni har skyddat er och inte slösat med skyddsutrustningen, ni har anmält er till extrapass, ni har stannat hemma när ni varit sjuka, ni har hjälp till när våra systersjukhus haft det kämpigt, ni har med tålamod väntat på de utbildningar som ska göra er redo att behandla covid-19-patienter, ni har läst på själva på lediga stunder när alla svar inte funnits, ni har haft förståelse för att material och skyddsutrustning kan ta tid att få fram när gränser stängts, ni har fortsatt att ge våra ordinarie patienter en trygg och bra vård.

Resultatet av allt arbete som lagts ner är att vi har gott om vårdplatser både för covid-19-patienter och för andra som behöver vår hjälp som exempelvis inom cancer och hjärta-kärl.

Ni gör allt man kan och det gör mig stolt.

Lite fakta i skrivande stund:

  • 160 personer har genomgått PMI:s utbildning för att arbeta med intensivvård
  • Cirka 1 000 personer har anmält sitt intresse för att arbeta på Karolinska, nu skolas de in
  • 2 400 visir är på väg från Danmark utöver det som kommit tidigare vi veckan, det vill säga 40 000 munskydd, 15 000 munskydd FFP3, 5000 visir och 2 000 skyddsglasögon
  • Vi har just nu 124 covid-positiva patienter hos oss, varav 41 på IVA
  • Vi har kapacitet för att direkt klara en 20-procentig ökning av antalet patienter
  • Utbyggnaden av IVA-platser pågår också och vi räknar med att ha mer än tredubblat antalet ordinarie platser inom en två veckor

Tillsammans är vi Karolinska

/Björn