Många bra förslag om förbättringar

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. I dag är det alla hjärtans dag och jag vill passa på att lyfta fram Karolinskas fantastiska hjärtsjukvård. Behandlingen av hjärtklaffsjukdomar, där vi är ledande både inom kateterburen och miniinvasiv kirurgisk behandling, är värd lite extra uppmärksamhet en dag som denna.

Vi har i veckan haft det första mötet där jag bjudit in medarbetare för att få er syn på var vi befinner oss och vart vi ska ta oss de kommande tre åren. Det blev ett bra möte med viktiga inspel som jag tar med mig. Jag hoppas att även ni andra fick med er något, för det finns många bra tankar och idéer och vi kan lära av varandra. Det visar brevlådan för förbättringsförslag som vi öppnade förra våren. Ungefär 1 000 förslag och synpunkter har kommit in. Jag hinner inte läsa allt själv, men allt blir läst. Mycket handlar om organisation och personalfrågor. Här har vi med den justerade verksamhetsmodellen mött behovet av att ha färre chefer och ökad tydlighet.

Det har också kommit många synpunkter om avtalsuppföljning inom läkemedel, där det finns ett antal problem. Vi får väldigt många fakturor som ofta är på små summor, vilket tar en massa tid att gå igenom. Mängden fakturor och otydligheten ökar risken för att leverantörer tar ut avgifter som inte är korrekta. Dessutom får vi info om restnoteringar för sent. Vi kämpar för att komma ur avtalen men det är svårt. Fortsätt att lämna förslag i lådan som gör att vi hittar saker som behöver åtgärdas eller förbättras.

Ivo har kritiserat Karolinska för hur vi tar hand om och följer upp våra utlokaliserade patienter. Detta är något som vi ska klara bättre, i första hand genom att se till att det alltid finns en medicinskt ansvarig läkare och att våra föreskrifter följs. Vi har startat ett arbete för att ta fram mer fakta kring utlokaliseringarna och hur många de är. Det visar sig att vi i verkligheten har betydligt färre utlokaliseringar än vad vi rapporterar. Det beror på att patienter som inte är utlokaliserade ser ut att vara det, av journaltekniska skäl. Detta ska vi rätta till nu.