Många bäckar små

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. "Det finns flera exempel på lyckade löpande besparingar inom sjukhusgemensamma områden på senare tid. Nyckeln är att se potentialen i såväl stort som smått och aldrig tro att vi inte kan göra ännu mer." Det skriver Björn Zoëga i veckans blogginlägg.

Från och med 2020 har vi på Karolinska delvis ändrat sättet att styra när det gäller budget. Till skillnad från tidigare finns bara en budget, inte en för produktion, en för eventuell omställning osv. I varje verksamhetsbudget ingår produktion, kostnader samt även en relativ del av de kostnader som tidigare legat centralt. Budgetramen förutsätter att vårduppdraget liksom forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppdraget utförs enligt plan och att patientsäkerheten upprätthålls. Alla teman, funktioner och staber har alltså ett utökat resultatansvar. Det är intressant att se att det leder till att vissa sjukhusgemensamma kostnader nu ifrågasätts, vilket jag tycker är väldigt positivt. Vi tar ett större ansvar.

Det finns flera exempel på lyckade löpande besparingar inom sjukhusgemensamma områden på senare tid. Genom att inventera och avbeställa datorer som varit inaktiva under sex månader fick vi en kreditering från leverantören på 5,6 miljoner kronor. Inventeringar kommer nu att genomföras två gånger per år och leder förhoppningsvis även till återkommande besparingar.

Genom att centralisera inköpsprocessen för mobiltelefoner, läsplattor mm såg vi en minskning av kostnaderna med 3,4 miljoner kronor under några månader, jämfört med samma period året innan. En översyn av surfnivåerna på mobilabonnemang sparar drygt 155 000 kronor per månad, eller strax över 1,8 miljoner kronor på ett helår. Vi har startat en mobilpool, en insamlingsstation för mobiltelefoner som inte längre används av olika skäl. På så sätt kan vi nyttja sjukhusets gemensamma resurser bättre, undvika onödiga inköp och minska Karolinskas klimatavtryck.

Nyckeln är att se potentialen i såväl stort som smått och aldrig tro att vi inte kan göra ännu mer.

Och igår, torsdag fick vi vår första coronapatient på Karolinska. Vi har tillsammans med regionen arbetat med att förbereda oss och följer nu uppsatta rutiner, där allt går ut på att ge bästa möjliga vård till patienten och se till att smittspridning minimeras. Jag vet att vår kapacitet är god även om det skulle inträffa fler fall och jag vill i förväg tacka alla medarbetare som på ett eller annat sätt bidrar i detta viktiga arbete.

//Björn