"Nu ska vi ta fram planer som fungerar på riktigt"

Nyhet

Det har blivit dags för oss att göra verklighet av de anpassningar av bemanningen till vårt förändrade vårduppdrag som behövs för att få sjukhuset i ekonomisk balans med bibehållen patientsäkerhet. Det är ett svårt jobb som vi måste göra noggrant och med högt tempo.

I veckan beslutade jag att ge verksamheterna två veckors extra tid för att arbeta igenom de planer som nu tas fram kring produktion och bemanning. De ramar och arbetssätt som vi bestämmer oss för och som ska ta oss till målet måste fungera i verkligheten. Annars kommer vi att sitta här på samma sätt om ett år, fast i en ännu sämre situation. Jag vill därför verkligen be alla att bidra i arbetet så att vi kan slippa fokusera lika mycket på budgetfrågor i framtiden. Vad fungerar och vad fungerar inte? Kan vi arbeta på andra sätt? Tappa inte bort patientsäkerhet och vår arbetsmiljö. Ju bättre vi gör budgetarbetet desto mer kan vi fokusera på det som ger jobbet mening - att hjälpa patienter.

Det har i veckan varit stor uppmärksamhet i media kring problemen för SöS-akuten och sjukvårdsuppropet. Jag blev själv intervjuad av tidningen Dagens Medicin (tyvärr ligger artikeln bakom betalvägg) utifrån de helt rimliga frågorna om vi verkligen kan varsla när media rapporterar om kris och om det inte finns en förtroendeklyfta mellan dem som leder våra sjukhus och medarbetarna. Jag svarade i intervjun som det är; att det funnits en förtroendeklyfta mellan ledningen och medarbetarna och det märkte jag av redan när jag kom hit för nio månader sedan. Jag betonade också att det enda som kan få bort den klyftan är att vi är ärliga och raka mot varandra på sjukhuset. Om något inte funkar som det ska så ska det fram så att det kan lösas likaväl som att vi ska vara stolta när vi gör bra saker – för det gör varenda en av oss varje dag. I varseldiskussionen är det också viktigt att komma ihåg att vårt uppdrag faktiskt blivit mindre.

Lite fakta från storhelgerna är att vi hade fler vårdplatser öppna än 2018/2019 och att vi mellan den 9 december och 14 januari genomförde 2 802 operationer, det vill säga något fler än vi planerat.

Lekterapin i Huddinge sätter upp informationslappar bland annat i hissar för att barn och unga ska känna till att det finns en plats dit de är välkomna. Nu har någon eller några vid ett antal tillfällen kryssat över de barn på informationslapparna som är mörkhyade. Det är helt oacceptabelt. Vi vet inte vem som ligger bakom detta men hissarna kan användas av alla som rör sig på sjukhuset, så vi kommer att informera brett om vad som gäller i våra lokaler – det vill säga våra värderingar: ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.

/Björn