”Vi behandlar fler patienter”

Nyhet

Förra veckan nämnde jag att vi ser en ökad tillgänglighet när det gäller vårdplatser, och även minskade köer på flera områden. Nu kan jag dessutom lägga till att vi också behandlar fler patienter, vilket är väldigt positivt.

Vi har en bit kvar till produktionsmålet, men vi ökar takten och knappar faktiskt in. Skulle vi lyckas nå målet innebär det en pluspost finansiellt eftersom vi då inte behöver betala tillbaka pengar till Regionen. Allt vi kan göra tillsammans för att komma närmare målet har enorm betydelse.

I veckan meddelade IVO att de ska utreda om varslen på Karolinska, Danderyd, SÖS och Södertälje sjukhus kommer att påverka patientsäkerheten.

För vår egen del, vill jag att det ska stå klart för alla att oavsett vilka åtgärder vi vidtar kommer de alltid att utgå från patientens behov och säkerhet. Patienten kommer först, det tummar vi aldrig på. Vi kommer heller inte att göra något som riskerar att påverka våra satsningar på forskning och utbildning negativt.

Den centrala förhandlingen av justerad verksamhetsmodell är klar och den är nu alltså formellt beslutad att börja gälla från den 1 januari 2020. Budgeten för 2020 är i princip känd, men nästa vecka blir detaljerna klara. Arbetet med de inriktningsbeslut som rör bemanningen och som ska vara klara i januari, har redan börjat.

Min viktigaste uppgift är att få Karolinska ut ur situationen vi befinner oss i, där vi hela tiden måste förhålla oss till underskottet vi byggt upp. Jag vill inget hellre än att vi lyckas, så att vi får större arbetsro och möjlighet att ägna oss åt mer framåtblickande arbete fullt ut. Det är den målbilden vi får ha, när vi nu går in i de sista veckorna på året.

//Björn