”Varselprocessen kommer att ta sin tid”

Nyhet

BJÖRNS BLOGG. Nu är vi på väg in i julplaneringen där vi ska ha bästa beredskap för att kunna ta emot och vårda våra patienter, samtidigt som många önskar vara jullediga. Planeringen ser betryggande ut. Som jag nämnde i förra veckan har vi en bra kapacitet, så vi ser att vi kan klara ett ökat inflöde av patienter.

Vi är snart framme vid resultatet av det varsel av administrativa tjänster som vi la i maj, det vill säga hur många som kommer att beröras. Jag får återkomma till det under januari när vi räknar med att det är slutförhandlat och klart. Hur nödvändigt det än är att vi gör detta så beklagar jag att vi behöver ge tråkiga besked till vissa medarbetare.

När det gäller varslet av vårdtjänster, så har processen nyligen börjat. Cheferna för de olika temana, funktionerna och staberna har precis fått sina budgetramar och har nu den sista pusselbiten för att kunna gå vidare och planera för 2020. Det kommer därmed bli tydligare hur en bemanning som är anpassad till Karolinskas minskade uppdrag ska se ut på de olika enheterna.

Förutom budgeten måste hänsyn tas till patientsäkerhet, riskbedömningar, mål inom produktion mm. Vi säkrar utbildning och forskning genom att huvudsakligen undanta ST-läkartjänster och tjänster som kombinerar arbete på Karolinska och Karolinska Institutet från varslet. En annan viktig princip för varslet är att inhyrd personal, timanställda och övertid inte får användas för att kompensera minskningen av ordinarie personal.

Processen kommer att ta sin tid. Först ska åtgärdsförslagen tas fram, samverkas, förhandlas och jag räknar med att vi nog är framme vid våren innan det står klart vilka tjänster som berörs. 

Jag tycker inte att det är en ideal situation att medarbetarna får vänta så länge på besked, men processen har också ett gott syfte. Vi ska vända på alla stenar för att de svåra besluten ska bli så respektfulla som möjligt för de inblandade samtidigt som vi ska säkerställa att vi alltid kan garantera patientens bästa – det är patienten först som gäller.

/Björn