”Så allvarliga åtgärder som vi nu vidtar väcker självklart många och starka reaktioner”

Nyhet

De senaste dagarna har det varit mycket diskussioner om oss på Karolinska. Det är självklart att så allvarliga åtgärder som vi nu vidtar väcker många och starka reaktioner både bland oss själva, bland våra patienter och andra intressenter.

Och det är ett extremt besvärligt läge, jag vill vara mycket tydlig med det och att jag förstår all den oro som väcks.

Att komma till en ekonomi i balans är en process. Vi har försökt göra mycket tidigare i år, men till slut kommer man till ett läge där man ser att det inte räcker. Och trots varslet kommer vi behöva fortsätta hitta kostnadsminskningar på andra områden. Men, som jag också sagt – patientsäkerheten är i fokus och vi kommer hela tiden utvärdera de åtgärder vi gör utifrån den och ompröva om det behövs.

Min målbild med dessa åtgärder är att vi faktiskt ska komma i balans och hitta en robust och långsiktig framtid där vi ska slippa tänka på kostnader hela tiden. Istället kan vi koncentrera oss på vårt vårdarbete och att utveckla det, forska och utbilda. Min uppgift är att se till att vi tillsammans kommer dit.

Förslagslådan är fortfarande öppen. Nu i veckan har jag fått två klart möjliga, konstruktiva förslag via den. Det finns många goda tankar på sjukhuset som jag kommer att ta vara på.

Jag vill också länka till de kommentarer som jag publicerade igår utifrån veckans händelser. Där finns mer information, du hittar kommentarerna här.

Björn