"Ohållbart läge gör att vi måste fortsätta anpassa vår storlek"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 6/11. Trots alla de besparingsåtgärder vi vidtagit ända sedan förra årsskiftet har vi fortfarande ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Vi måste göra mer.

Behovet av nya åtgärder beror på att vår organisation inte har anpassats till vårt nya uppdrag att bedriva specialiserad och högspecialiserad vård. Det är ett smalare uppdrag än tidigare, där vi helt enligt plan ska ge vård till färre patienter. Vi har flyttat vård till andra vårdgivare för 950 miljoner kronor och får således lika mycket mindre i ersättning. Men trots det smalare uppdraget har vi inte minskat vår kostym. Vår personalstyrka har tvärtom blivit större de senaste åren. Sammantaget har vi ökat våra personalkostnader med 9 procent samtidigt som vårdproduktionen gått ned med 18 procent mellan åren 2015 och 2018. Ekvationen går inte ihop.

Vi har redan tagit krafttag för att vända situationen, exempelvis genom anställningsstopp och varsel av administrativa tjänster, samt flera sjukhusövergripande initiativ med kostnadsminskningar inom IT, läkemedel, material och hyror. Trots detta är det nu tydligt att vi måste göra mer – det finns inget annat val.

Därför har vi idag lagt ett varsel på 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster samt viss annan personal inom sjukhusservice. Detta varsel är utöver det varsel vi lade i våras på administrativa tjänster. Att lägga ett varsel är starten på en process som pågår under ett antal månader och som bland annat inbegriper konsekvensbedömningar och facklig samverkan.

Det är tråkigt att komma med dessa besked, men det är en nödvändig del av att ta ansvar för sjukhusets uppdrag och ekonomi. Vi jobbar nu så snabbt vi kan med processen för att våra medarbetare ska få besked så fort som möjligt. Vi kommer också att ge stöd till dem som behöver sluta i att hitta nytt arbete.

Och det är mycket viktigt att betona: vi sätter patienten och patientsäkerhet först. Vi kommer inte att minska personalstyrkan med fler än att vi kan fortsätta ge den vård vi ska till våra patienter.

Björn