”Jag är angelägen om att alla ska förstå läget”

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 15/11. I veckan har jag hjälpt till på ett par operationer eftersom det är viktigt för mig att då och då arbeta direkt i vårdverksamheten. Men huvudfokus är förstås vår utmanande ekonomiska situation.

Jag är väldigt angelägen om att alla ska förstå läget och hur nödvändigt det är att vi vidtar de åtgärder som vi aviserat. Sedan förstår jag till fullo att det skapar oro i organisationen och att det kan vara svårt att förstå hur vi har hamnat här. Det finns flera sätt att beskriva situationen och grafen nedan visar en del av problematiken på ett översiktligt sätt. Vi har ett minskat uppdrag och utför mindre vård, med mindre intäkter som följd, men bemanningen har inte anpassats tillräckligt.

Sedan 2015 har vårdleverans minskat med ca 21% medan antalet anställda ökat med 1%

Det varsel som rör läkare och undersköterskor som vi gick ut med den 6 november har gett en hel del reaktioner, vilket är naturligt.

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till alla medarbetare för att de mitt i allt detta så dedikerat sätter våra patienter främst, ger den förstklassiga vård som ska vara vårt signum, och också oförtrutet driver vidare planerade utvecklingsprojekt.
Nu har vi exempelvis genomfört flyttarna till Gävlegatan/Framstegsgatan och verksamheten är nu i drift. Tack vare att N-huset (fd. Thorax-huset) har förenats med nya huvudbyggnaden i Solna får verksamheterna nära till de resurser som finns där och genom närheten till BioClinicum främjas utbytet med den kliniska forskningen.
I sammanhanget är det viktiga faktorer för att vi sakta men säkert ska nå våra långsiktiga mål.

Björn