Ett steg mot att bli Comprehensive Cancer Centre

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 25/10 Vi hoppas bli först i Sverige med ackrediteringen. Det har varit ett målmedvetet arbete och fint samarbete mellan KI och sjukhuset i detta.

2017 påbörjades en process på Tema Cancer för att ansöka om att bli ett Comprehensive Cancer Centre. Under två dagar har vi nu haft besök av sex kollegor från England (Cambridge), Estland (Tartu University Hospital), Ungern (NIO Budapest), Tyskland (University Hospital Carl Gustav Carus), Irland (TSJCI Dublin) och Slovenien (Institute of Oncology Ljublijana) från Organisation of European Cancer Institutes (OECI) som genomfört en s.k. "peer review". De ska nu skriva en rapport om sina slutsatser, såväl styrkor som utvecklingsmöjligheter.

Jag kan förstås inte nämna allt som auditörerna sa, men några av de positiva delar de nämnde att de såg på Karolinska var en mycket fin patientmiljö, excellent forskning, en samarbetsinriktad organisation och det positiva med kontaktsjuksköterske-rollen.

Vi hoppas bli först i Sverige med denna ackreditering. Ett målmedvetet och fint arbete har gjorts under flera år av många inblandade. Det har också varit ett fint samarbete mellan KI och sjukhuset i detta. Slutrapporten kommer i mars/april 2020.

Vårt avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden för nästa år är nästan helt klart. Det finns förutsättningar för att vi ska göra bra ifrån oss nästa år om vi kan upprätthålla en bra produktion och på det sättet hålla ekonomin i balans. Vi kommer att få 54 procent som fast ersättning, 40 procent utifrån hur mycket vård vi producerar, 5 procent baseras på olika kvalitetsparametrar och 1 procent får vi för utveckling av verksamheten.

Nu håller utrustning på att flyttas över för fullt till våra ombyggda lokaler på Gävlegatan 55 i Solna, den sista pusselbiten i utvecklingen av Solna-siten. På måndag öppnar de första mottagningarna där och jag hoppas att både medarbetare och patienter ska finna sig väl tillrätta där.

Björn