"85 vårdplatser, 70 mottagningsrum och bättre arbetsmiljö i ombyggda lokaler"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 11/10. Förra veckan fick jag chansen att tillsammans med kollegor från andra delar av världen undervisa unga ryggkirurger under två dagar. Det är alltid lika roligt och utvecklande och det bryter upp vardagen på ett inspirerande sätt.

Idag invigde vi våra ombyggda vårdlokaler på Gävlegatan 55. Det är det gamla thoraxhuset som byggts om och byggts ihop med den nya sjukhusbyggnaden, vilket blir den sista pusselbiten när det gäller kliniska lokaler på vår site i Solna. När vi har flyttat in kommer vi att ha fler fysiska vårdplatser och mottagningsrum och en bättre arbetsmiljö för många verksamheter; några exempel är gastro, lung, endokrinologi, olika typer av kirurgi och hälsoprofessioner.

Dessutom etableras nu Bröstcentrum i denna byggnad. En patient med bröstcancer kommer nu kunna få kirurgisk, onkologisk och plastikkirurgisk behandling utifrån samma mottagning och på samma plats.

Snart kommer vi att ha en helhetsbild av hur vårt avtal för de närmaste åren ser ut. Men trots en viss uppräkning av intäkter som vi kommer att få, så har vi fortfarande, som jag nämnt många gånger, ett ekonomiskt dilemma att lösa. Enda vägen att lösa det är att vi på sjukhuset gör det ihop och att alla hittar något att spara på. Det innebär också tyvärr att vi måste bli färre. Vi har redan påbörjat den processen då vi blivit mer än 400 medarbetare färre det senaste halvåret. I allt detta fortsätter vi att värna om våra vårdplatser och patientsäkerheten, det måste prioriteras framför allt annat.

Björn