"Vi står nu inför en längre period av stora utmaningar"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 6/9. Den här veckan samlade vi alla chefer en halvdag och pratade om både allvar och vad som skapar arbetsglädje och rätt känsla på arbetsplatsen. Att vara chef är ett tufft och viktigt jobb, ofta med många krav från olika håll.

Chefer med mod, vilja att bidra och förmåga att skapa bra stämning i arbetsgruppen är helt avgörande när vi nu står inför en längre period av stora utmaningar.

Jag tänker då förstås främst på vår ekonomiska situation som kommer att kräva ännu mer av oss. Vi har redan gjort mycket. Före årsskiftet gjorde alla teman och funktioner åtgärdsplaner med kraftiga besparingar. Nästan 80 procent av dessa uppges ha genomförts men nettoeffekten är minimal eftersom andra kostnadsposter samtidigt ökar och äter upp det vi sparat. De lokala programmen behöver alltså fortsätta och dessutom förstärkas.

På sjukhusgemensam nivå har vi tio olika initiativ igång för att förbättra ekonomin. Anställningsstoppet börjar nu ge ekonomiskt resultat, det varsel vi lade på administrativa tjänster är inne i slutsamverkan. Vi arbetar med hur vi ska bemanna vården och hur vi tillämpar våra jourregler. Vi genomlyser hyror, IT, läkemedel och material och tittar även på hur vi kan öka externa intäkter. Dessutom hårdprioriterar vi bland våra strategiska projekt.

Men detta räcker inte – vi kommer behöva sätta igång ännu fler aktiviteter. Det är tråkigt men vi måste göra det, det finns inga extra pengar att sätta in. Vi behöver alla bära ansvaret för detta och arbeta samman för att uppnå våra mål.

Björn