Fortfarande svag ekonomi men trendbrott för antalet vårdplatser

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 13/9. Nu har siffrorna för augusti månad kommit och ekonomin är fortfarande mycket svag. Största orsakerna till detta är mindre intäkter, men också gamla kostnader från början av året och förra året som nu har betalats. En liten ljuspunkt är att kostnadsutvecklingen i allmänhet fortsatt går åt rätt håll.

Det är alltså fortsatta krafttag kring ekonomin som gäller. Besparingsprogrammen ska fortsätta både lokalt och centralt. Vi har kommunicerat flera sjukhusgemensamma besparingar tidigare, där den största förstås är varslet på administration. Andra stora delar är översynen av hyror där vi kommer att behöva göra en ny plan för allokering av administration och snabbt komma igång med att flytta ihop i våra nya lokaler så att vi kan lämna de gamla.

En annan stor del är att ge vård, forskning och utbildning enligt vårt uppdrag, som är mindre men mer högspecialiserat än förr. Det betyder att vi behöver anpassa bemanningen efter detta.

Det finns också andra mindre, men ändå viktiga delar som hjälper oss att spara. Till exempel att inte ringa internt via växeln, inte köpa blommor och fika utanför vår avtalade leverantör och att följa våra strikta rutiner för inköp av telefoner och datorer. Här kan alltså alla bidra oavsett var på sjukhuset vi arbetar – vi gör detta tillsammans – ingen annan kommer att göra det åt oss.

Något som gläder mig är att vi kan se ett trendbrott när det gäller vårdplatser. Vi är nu uppe i 1000 öppna vårdplatser relativt kort tid efter sommaren. Tidigare år har vi haft svårt att öppna upp platser efter sommaren och det har lett till att vi faktiskt tappat cirka 100 platser per år. I år tappar vi inte, utan har öppnat platser motsvarande vårens nivå, något som vi inte gjort sedan 2014.

Sist men inte minst vill jag påminna om att förslagslådan fortfarande är öppen för förslag om besparingar. Vi har fått in många bra förslag som vi arbetar in i de olika initiativ som pågår. Tack för alla era förslag hittills och fortsätt gärna komma med nya.

Björn