"Vi kan inte vänta"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 9/8. Vi kan konstatera att sommaren i vården varit tuff som vanligt. Från de möten som sjukhuset håller dagligen om vårdplatserna så vet jag att alla medarbetare gör sitt yttersta för att få verksamheten att fungera trots en väsentlig neddragning av personal under sommaren, för att alla ska få semester.

Vi kan konstatera att sommaren i vården varit tuff som vanligt. Från de möten som sjukhuset håller dagligen om vårdplatserna så vet jag att alla medarbetare gör sitt yttersta för att få verksamheten att fungera trots en väsentlig neddragning av personal under sommaren, för att alla ska få semester. Gott samarbete inom sjukhuset och inom regionen har lett till att vi ändå kunnat hjälpa de patienter som behövt oss.

Det var skönt att vi i sjukvården under denna period slapp hantera den typ av värmebölja som vi upplevde förra året. I år har det varit mer normala temperaturer, även om det varierat.

Jag har nu börjat planera för hösten och vi har fortfarande många förändringar som ska genomföras de närmaste månaderna och stora utmaningar framöver. Det rör vår svåra ekonomiska situation som bland annat lett till att vi nu jobbar med en omställningsprocess och ett varsel, där den fackliga samverkansprocessen pågår.

Det gäller också förändringarna i sjukhusets verksamhetsmodell. Precis före midsommar presenterade jag några förslag till justeringar. Dessa diskuteras nu brett på sjukhuset på många nivåer. Jag har hållit och håller ytterligare stormöten där alla medarbetare kan komma och ge sina synpunkter på förslagen. Vi har en förslagslåda som är öppen för synpunkter på verksamhetsmodellen till och med den 20 augusti. Därefter ska beslut tas.

Vi på Karolinska är redan otroligt duktiga på att skapa goda vårdresultat, av internationell klass, och det ska vi fortsätta med. Så varför måste vi då ständigt jobba med att förändra och förbättra oss? Som jag ser det kan ingen verksamhet stå helt still. Alla måste utvecklas för att vara relevanta för sina användare - i vårt fall patienter, studenter och forskning. Vi måste våga ta nya steg och jobba annorlunda. Vi kan inte vänta, vi måste stödja och tro på bra förändringar. Samtidigt ska vi ha tydligt fokus på syftet med förändringarna: att ge det bästa omhändertagandet och de bästa medicinska resultaten till våra patienter på ett ekonomiskt effektivt sätt.

Björn