"Många konstruktiva idéer av hög kvalitet"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 16/8. Ekonomin ser fortfarande inte bra ut, men efter att julisiffrorna kommit kan vi se en svag ljusning. Det gör att jag tror att det ändå är möjligt att vända vår ekonomiska situation. Men vi behöver göra ännu mer och vi måste göra det snarast. Vi måste fortsätta genomföra alla de besparingar vi lovat i olika delar av verksamheten, samtidigt som vi fortsätter att leta efter nya besparingsmöjligheter eller aktiviteter som kan göras mer effektivt.

I veckan har vi haft två fullsatta stormöten om de föreslagna justeringarna i vår verksamhetsmodell. Tillsammans med de möten vi hade före sommaren har nu närmare ett tusental medarbetare tagit del av förslaget i den formen. Andra har läst på vårt intranät eller pratat med kollegor. Många konstruktiva idéer av hög kvalitet har kommit både på mötena och i förslagslådan. Jag är glad för det genuina intresse som visas detta. Min ambition är att förändringarna verkligen ska kännas bra och att de leder i rätt riktning.

Planen är att ett styrelsebeslut ska kunna tas i slutet av augusti så att sedan linjen, det vill säga varje tema- och funktionschef med sina verksamheter, ska kunna jobba vidare för att identifiera hur de nya enheterna inom varje tema och funktion ska se ut, och även genomföra de övriga justeringar som vi föreslagit.

Häromveckan besökte jag barnintensiven, BIVA, i Solna. Det var fint att se hur lugnt personalen lyckades göra det runt dessa mycket svårt sjuka barn. Det krävs ett stort mått av professionalitet för att klara det.

//Björn