"Chefer och medarbetare behöver stöd av varandra för att fullfölja det viktiga uppdrag vi har gentemot våra patienter"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 23/8. Karolinska är en fantastisk arbetsplats. Samtidigt finns också, i en verksamhet med över 15 000 medarbetare, enheter som inte fungerar tillräckligt bra.

De interna medarbetarenkäter som vi genomför regelbundet hjälper oss att hitta de enheter som har problem med arbetsmiljö eller diskriminering. Allt sådant tar vi på största allvar och vi har absolut noll-tolerans mot diskriminering eller trakasserier.

För att stävja en ohälsosam arbetsmiljö behöver vi som chefer och medarbetare kunna identifiera om våra medarbetare far illa i ett tidigt skede. Det är dock allas ansvar att vi respekterar varandra och att vi arbetar för en hållbar arbetsmiljö. Alla ska känna sig trygga i att lyfta problem och kunna samtala om sådant som strider mot vår värdegrund. Förutom dialog med kollegor och chefer så har vi även vår visselblåsarfunktion som en hjälp att rapportera när det inte fungerar.

Ansvaret för arbetsmiljön är chefens och därför vidtar jag, som högsta chef för sjukhuset, om jag uppmärksammar problem, åtgärder i samråd med andra chefer. Men chefer och medarbetare behöver stöd av varandra för att kunna fullfölja det viktiga uppdrag vi har gentemot våra patienter. Som ett led i arbetet med att förbättra vår arbetsmiljö kommer vi under hösten att fortsätta med seminarier som berör ämnen som trakasserier och diskriminering. Utöver detta fortsätter vi att förse våra chefer med kunskap och utbildning så att de kan arbeta proaktivt för en hållbar arbetsmiljö.

I förra veckan var jag tittade på vår nya operations- och behandlingsbyggnad i Huddinge. Det är en fantastisk miljö man har åstadkommit här. Ljus från alla håll, stora rymliga salar, bra planering av personal- och patientutrymmen. Detta borde bli en riktig magnet för vårdpersonal som vill ha fin och inspirerande arbetsmiljö. Det är roligt att regionen valt att satsa så stort i Huddinge och vi nu snart har två enormt fina siter att bedriva vård på.

 

Efter många informations- och diskussionsmöten, inspel via vår förslagslåda samt workshops i olika konstellationer så är vi nu färdiga att slutgiltigt fatta beslut om justeringarna i vår verksamhetsmodell. Jag är glad över allas medarbetares engagemang i denna fråga. Till vår förslagslåda har det kommit in nästan 900 förslag från över 300 medarbetare. Nästan 180 av förslagen har handlat om verksamhetsmodellen. Alla förslag läses och tas i beaktande antingen nu eller i det fortsatta utvecklingsarbetet. Styrelsen kommer att behandla frågan i slutet av nästa vecka.

Björn