"Många bra samtal i Almedalen"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 5/7. Denna vecka har det varit Almedalen som jag besökte under två dagar. En möjlighet att träffa många intressanta personer och berätta hur vi arbetar och utvecklar oss framåt på Karolinska.

Vi hade ett seminarium om nationell nivåstrukturering av vården. Det är något som är viktigt för oss framåt som universitetssjukhus när en mycket större del av sjukvården ska bli högspecialiserad. Det blev en bra diskussion bland annat kring vikten av att det ska bli bra för patienterna men också kring utmaningar för relationen mellan universitetssjukhusen. Vår förhoppning är att processen och urvalet ska bygga på kvalitet och fakta. Vi hade också ett antal kollegor från sjukhuset på plats i Almedalen som pratade på många olika arenor kring ledarskap, vårt miljöarbete och vårdutvecklingsarbete, t ex kring sepsis.

I början av maj uppmuntrade jag alla medarbetare att skicka in förslag på hur vi ytterligare kan förbättra verksamheten. Intresset att bidra har varit stort. Drygt 200 medarbetare har inkommit med omkring 550 synpunkter och förslag. Många förslag fokuserar på effektivitet i användningen av våra resurser, både vad gäller ekonomi och personal. Sjukhusledningen har läst alla inkomna förslag. Dessa förslag distribueras sedan fortlöpande vidare till relevanta projekt (Ekonomi i balans, respektive verksamhetsmodellen), teman, funktioner och staber. Dessutom görs en central analys av större mönster som kommer tas vidare i nya eller redan pågående initiativ. Jag uppskattar det engagemang som finns kring hur vi utvecklar vår verksamhet. 

Arbetet med att justera Karolinskas verksamhetsmodell har pågått en längre tid. Nu finns ett förslag för hur verksamhetsmodellen ska justeras. Förslaget har presenterats för chefer och för intresserade medarbetare vid två öppna stormöten. Efter sommaren finns två öppna möten till. Alla medarbetare är välkomna till mötet för att höra mer om förslaget. Som medarbetare kan man lämna synpunkter på förslaget via mail. Beslut kring justeringar av verksamhetsmodellen tas i slutet av augusti.

Nu kommer det bli ett uppehåll i min blogg men den återkommer i augusti. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för arbetet under våren. Vi vet att sommaren som vanligt är en tuff period men genom planering och bra samarbete så klarar vi av det. Tack!

Med det vill jag önska en riktigt skön sommar antingen ni är lediga eller arbetar.

//Björn