Produktionen ökar men samtidigt fortsätter arbetet med besparingar

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 14/6. Nu har siffrorna för maj månad kommit. De visar att vi fortfarande inte är där vi borde vara med våra kostnader, som fortfarande är för höga. Positivt är att vi nu vänt produktionen så att den ökar.

Vi tror fortfarande på att vi ska klara vår ekonomi med de åtgärder vi satt in, även om de inte riktigt börjat ge effekt än. Ambitionen är att vård, utbildning och forskning inte ska påverkas i någon större utsträckning av dessa besparingar.

Vi jobbar nu intensivt med arbetet att justera vår verksamhetsmodell. Vi har fått många inspel från de öppna mötena med medarbetare vi haft och från andra möten och mail som kommit in. Ett förslag på justering av modellen kommer före sommaren och tanken är då att alla medarbetare ska ha chans att titta på den och komma med synpunkter fram till augusti då vi kommer att fatta beslut.

Nu är sommaren igång, särskilt i vården där vi behöver sprida ut våra semestrar så att alla medarbetare ska få sin semester medan vi samtidigt ger vård. De senaste veckorna har vi, genom dispenser från anställningsstoppet, anställt fler medarbetare för att hjälpa till med sommaren, jämfört med förra året. Bara under maj månad gav vi dispenser för 133 sjuksköterskor. En vanlig månad är det runt 70. Vi prioriterar vårdnära produktion och läget inför sommaren är nu minst lika bra som förra året.

Samtidigt är det alltid tufft i vården under sommaren, så detta är inte någon garanti för att det kommer att bli lätt. Men alla på sjukhuset har verkligen gjort sitt yttersta för att öppna så många platser som möjligt så att sommaren blir dräglig för dem som är inne och jobbar och så att vi kan vara fullt tillgängliga för våra patienter.

Björn