"Nu ska vi under en period förklara och diskutera förslaget"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 20/6. Nästan ända sedan verksamhetsmodellen infördes 2016 har ett förbättringsarbete pågått, där vi anpassat och vidareutvecklat delar. I början av 2019 kom styrelsen med sin utvärdering av modellen. Nu har vi hållit sju öppna medarbetarmöten för att få inspel.

När jag började lovade jag att vi skulle sammanfatta alla dessa utvärderingar och faktiskt genomföra justeringar och att ett sådant förslag skulle presenteras senast 1 juli. Nu är det färdigt.

Organisationen är till för att patienten ska kunna få det bästa omhändertagandet och de bästa medicinska resultaten. Därför bygger den fortfarande på patientgrupper och vi bevarar grunden med patientflöden och patientflödesledningsgrupper. Men för att förenkla och korta vägen till beslut kommer vi nu att slå ihop ett antal chefsnivåer och förtydliga verksamhetschefsansvaret. Dessutom justerar vi några teman och funktioner. Läs mer om förändringarna här.

Nu ska vi under en period förklara och diskutera förslaget. Jag presenterade det idag för 600 kliniska chefer. Vi har stormöten för personalen om förslaget och alla som vill kan komma med synpunkter. Sedan kommer styrelsen att fatta beslut och därefter genomförs ändringarna under hösten.

Vi i sjukvården arbetar med liv och död, och vi befinner oss ofta nära situationer när livet ställs på sin spets. Idag vill jag särskilt uppmärksamma de fantastiska insatser som våra medarbetare gör kring just organdonationer och transplantationer. En donations- och transplantationsprocess är en sådan händelse som å ena sidan är tragisk eftersom det handlar om att en person avlider, ofta efter omfattande livräddande insatser, men som samtidigt räddar livet på andra människor genom transplantation.

Förslaget till verksamhetsmodell diskuterades under veckan med 600 chefer i Huddinge och Solna.

Genom ett närmast makalöst samarbete mellan åtskilliga medicinska fält och roller på Karolinska och med många, många timmars arbete räddas livet på människor här på Karolinska.

Nu är det snart midsommar, något jag inte är van vid från Island, men jag hoppas att ni alla får en fin långhelg oavsett om ni jobbar eller är lediga.

Björn