"Många bra synpunkter"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 28/6. Under veckan har vi genomfört öppna medarbetarmöten om förslaget till justerad verksamhetsmodell. Mötena har varit välbesökta, med många bra synpunkter.

Vi har under mötena fått möjlighet att lyssna till erfarenheter, kommentarer och svara på frågor om förslaget. Det kommer också fler möten i augusti. Jag är angelägen om att få in fler synpunkter och förutom att komma på mötena kan medarbetarna höra av sig på mail till en förslagslåda.

Vi tar lärdom av det som inte har fungerat men vi gör inte en tillbakagång till det som varit. Jag vill gärna att vi nu går framåt. Det var inte fel förr men mycket har förändrats i vården, och flödena ser annorlunda ut för patienten och vi har ett annat uppdrag. Vi ska fortsätta utveckla vården tillsammans med patienterna och fortsätta samarbeta.

Ekonomin kommer att vara angelägen även under hösten. Samtidigt kommer jag att öka fokus på kvalitet. Verksamheterna har fått i uppgift att presentera mer uppgifter om kvalitet i de kvartalsuppföljningar vi gör i höst. Vi är starka på kvalitet inom många verksamheter och vi ska nu följa kvalitetsdata systematiskt och utveckla vården efter det.

Sommarperioden är nu här. Vi behöver samarbeta tätt för att göra det bästa för våra patienter. De dagliga mötena för vårdplatsplanering blir som vanligt viktiga liksom vårt sätt att hitta lösningar.

Jag såg också att Barnortopeden nu har fler öppna vårdplatser och färre inställda operationer. Initiativet till utvecklingen kommer från medarbetarna som arbetat fram nya tankesätt och förbättrad operationsplanering genom ett fint utvecklingsarbete.

Dessutom, vill jag också passa på att tipsa om att ta vägarna förbi en ny utställning som visar de nya vårdmiljöerna som nu byggs på Karolinska Huddinge, den finns i huvudentrén i Huddinge.

Björn

 

Bilden: Björn Zoega och Kalle Conneryd Lundgren, i samband med ett av de öppna medarbetarmötena om förslag till justerad verksamhetsmodell. Här efter presentation och frågestund. Foto: Carin Tellström