Fortsatta krafttag mot trakasserier

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 7/6. I veckan kommunicerade vi våra slutsatser kring ärendet om antisemitiska trakasserier. Vi tar nu krafttag för att tydligt slå fast att inga sådana beteenden får förekomma på sjukhuset.

Läs mer om beslut och åtgärder här. Se gärna utställningen som berör dessa frågor i våra entréhallar, de finns kvar till den sista juni.

I nästa vecka får vi det ekonomiska resultatet för maj månad och jag hoppas att det visar att vi börjar vända kostnadsutvecklingstakten. Det har gått alldeles för långt in på 2019 utan att våra kostnader minskat. Det är fortsatt helt nödvändigt att vi genomför samtliga besparingsplaner och är ytterst noggranna med hur vi använder sjukhusets pengar så att de ger största möjliga nytta för patienten – detta är ett ansvar varje medarbetare kan ta. Många skickar in konstruktiva besparingsförslag till vår "förbättringslåda", vilket jag är tacksam för.

På samma tema så införde vi ett anställningsstopp den 1 maj, inklusive ett centralt dispensförfarande för att kunna ge dispens till tjänster som är avgörande för att hålla vårdplatser öppna. Vi har fått in många ansökningar och tillstyrkt 133 sjuksköterskor i maj, vilket är väldigt mycket för en månad, då vi brukar ligga på runt 70 nyanställda sjuksköterskor per månad. Trots besparingarna satsar vi alltså på omvårdnadspersonalen för att klara vården i sommar och kunna hålla vårdplatserna öppna.

Nu har vi genomfört totalt sju öppna möten för alla medarbetare om vår verksamhetsmodell. Det finns väldigt många olika synpunkter, alltifrån saker som inte fungerar bra och otydliga gråzoner till uppfattningen att vi är på rätt väg med att arbeta i patientflöden. Utifrån detta ska vi ta beslut som förenklar modellen och därmed vardagen för oss som jobbar i modellen samtidigt som patienten fortsatt sätts först. Resultat kommer före semestern.

I veckan blev jag inspirerad av mitt besök på vår operationsavdelning i den nya byggnaden i Solna. Jag har aldrig sett något liknande, där finns oerhört fräscha lokaler och ny, avancerad teknik som gör vården bättre både för våra patienter, och arbetsmiljön bättre för våra medarbetare.

Björn