"Vi kommer att kunna klara detta - tillsammans"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 31/5. Vårt ekonomiska läge är fortsatt mycket svårt, och har blivit ännu svårare än tidigare. Detta kommenterade jag i förra veckan. Vi måste ha fullt fokus på att hålla vår budget, genomföra planerade besparingar och hitta nya sådana. Vi kommer att kunna klara detta, men vi måste göra det tillsammans.

I början av februari startades arbetet med att planera sommarvården på Karolinska. Det är ett svårt arbete då resurserna är knappa. Dessutom måste det följas upp varje dag under hela sommaren eftersom oplanerad frånvaro måste ersättas så att alla vårdplatser kan hållas öppna.

Nuvarande prognos innebär att beläggningsgraden på vårdplatserna blir mellan 90 - 113 procent sett till båda siterna. Det är för högt och alla chefer fortsätter därför med vårdplatsarbetet så att fler vårdplatser kan hållas öppna och sommaren ska bli så bra som möjligt både för patienter och personal. Under sommaren är också samarbetet inom regionen särskilt viktigt. Chefläkarna har kontakt regelbundet så att olika sjukhus kan hjälpa varandra.

I onsdags hade jag förmånen att få guida Prins Daniel på vår transplantationsavdelning i Huddinge, där han för tio år sedan fick en njure av sin pappa. Han ville själv återkomma för att visa sin uppskattning av vården han fått på Karolinska.

Denna gång fick han träffa några av de som var med vid operationen i april 2009. Han fick också möjlighet att sätta sig in i det s.k. "STEP-programmet" som leds av Lars Wennberg och teamet på transplantationsavdelningen i Huddinge och syftar till att möjliggöra fler donationer via användandet av algoritmer. Ett mycket spännande och innovativt tillvägagångssätt.

Björn