Krisläge kräver kraftiga åtgärder

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 15/5. Sjukhusets ekonomi fortsätter att gå åt helt fel håll. Inför 2019 hade vi ett åtgärdsprogram som skulle spara cirka 600 miljoner kronor. Vi har genomfört en del av de besparingarna men efter årets fyra första månader är Karolinskas ackumulerade resultat för april månad ett underskott på 620 miljoner kronor. Sammantaget behöver vi nu därför spara drygt en miljard kronor under 2019. Detta trots de 725 miljoner kronor extra som Region Stockholm skjutit till för året.

Vi har tydliga prioriteringar när vi nu intensifierar arbetet med våra besparingar. Vi sätter patienten och patientsäkerhet på allra första plats. Vi prioriterar den kliniska verksamheten och vi stänger inte några vårdplatser.

Jag tror dock att alla förstår att vi behöver ta krafttag för att vända situationen och det var därför vi igår lade ett varsel på 550 administrativa, icke-vårdnära, tjänster. Det är inte säkert att så många kommer att behöva sluta men det kan komma att ske. Det är väldigt tråkigt att komma med dessa besked, men det är en del av att ta ansvar för sjukhusets verksamhet och dess ekonomi.

Hur har vi då hamnat här?

En huvudanledning är att vi sedan några år har ett mer högspecialiserat uppdrag som är mindre omfattande än tidigare. En hel del vård har flyttats till andra vårdgivare, men vi har inte till fullo anpassat bemanningen efter detta. Det är inte helt enkelt att minska bemanningen på ett universitetssjukhus. Många har kombinationstjänster där forskning och utbildning ingår och de uppdragen har vi ju kvar. Vi behöver lösa denna ekvation. Vi behöver också dimensionera exempelvis antalet så kallade jourlinjer för läkarna så att de matchar vårt uppdrag.

En annan anledning till vårt nuvarande ekonomiska läge är att våra kostnader har ökat i takt med att vi genomfört flera stora förändringar. Mellan 2015 och 2018 ökade antalet anställda inom centrala staber med 19 procent. Nu behöver vi minska denna del och avvara allt som inte är absolut nödvändigt för att genomföra själva vården. Vi kommer dessutom att se över ökningarna av hyres-, läkemedels-, material- och IT-kostnader.

Vårt fulla fokus fortsätter att vara på patienterna, och samtidigt ska vi behandla våra medarbetare med respekt. I den här situationen tänker vi extra mycket på kollegor som är oroade över varslet och stöttar varandra.

Björn