Insatserna för ekonomin kräver mycket

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 24/5. Åtgärdsprogrammet för ekonomin kräver många extra insatser och tydligare prioriteringar från alla våra medarbetare. Vi behöver komma så långt som möjligt med detta arbete före sommaren.

Vi arbetar hårt med att få in så mycket material som möjligt kring förslag om justeringar i vår verksamhetsmodell. Bland annat har de två första öppna mötena med medarbetare om verksamhetsmodellen hållits. Konkreta inspel har kommit kring frågor som till exempel hur olika roller ska få rätt mandat, hur vi får upp nivån i patientflödesledningsgrupperna tvärs över alla flöden, vilka forum som behövs för att samarbetet mellan tema och funktion ska kunna fungera bättre och hur vi får bättre datastöd. Vi kommer inte att skapa en helt ny modell utan det handlar om att justera vissa saker, förtydliga roller, minska gråzoner i ansvar mellan olika roller och korta leden till beslut.

Även den förslagslåda vi öppnat för medarbetare har väckt intresse och vi har fått över 100 förslag på förbättringar där. Mycket handlar om effektiviseringar och ekonomi men en del också om ny verksamhetsmodell. Vi läser alla förslag och tar med in i bedömningarna i de arbeten som pågår kring detta.

I måndags var jag på Patientområde Transplantation vilket var mycket intressant. De gör mer än 200 organtransplantationer varje år inom lever, njure och pankreas, varav 15 procent av mottagarna är barn. 1-årsöverlevnaden efter en standardlevertransplantation är 98 procent. Efter att de införde ett "Enhanced Recovery Program" inom levertransplantation har medianvårdtiderna dessutom minskat från 13 till 9 dagar. Fantastiska prestationer med livsavgörande betydelse för våra patienter.

Björn