Anställningsstopp tråkigt men nödvändigt beslut

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 3/5. En ytterligare åtgärd som vi nu vidtagit för att få kontroll på vår ekonomi är ett anställningsstopp som gäller på Karolinska Universitetssjukhuset från den 1 maj. Det är ett tråkigt, men nödvändigt beslut.

Vi jobbar hårt med att hitta även andra kostnadsbesparande åtgärder på alla nivåer. Samtidigt är patientsäkerheten och vårdproduktionen något vi aldrig kompromissar med och vi kommer därför att ge dispens till tjänster som är avgörande för att upprätthålla detta.

Även om det är tufft fortsätter vi att ge betydelsefull vård till våra patienter. Den här veckan har jag träffat flera verksamheter, och fick bland annat höra om våra fina behandlingar inom cancer. Ett exempel är behandlingen av kronisk lymfatisk leukemi, en typ av kronisk blodcancer, där våra patienter har bäst överlevnad i Sverige. Jag besökte också vår akuta bedömningsenhet, som tar hand om patienter som behöver en akut bedömning under sin pågående onkologiska behandling. Utöver den medicinska kvaliteten på behandlingarna så är patienterna väldigt nöjda med hur de bemöts, vilket är nog så viktigt. 97% av patienterna känner sig bemötta med respekt och hänsyn. Det är att sätta patienten först.

Nu jobbas också vår verksamhetsmodell igenom så att vi kan förbättra de delar som inte fungerar så bra ännu. Vi behöver till exempel lösa ett antal otydligheter och gråzoner och hitta bättre samarbeten mellan olika roller. Mycket förarbete har redan gjorts i olika arbetsgrupper, men innan vi bestämmer hur vi ska förändra så vill jag ha en bred delaktighet i processen och har därför bjudit in alla medarbetare till öppna möten i slutet av maj. Där ska alla som vill få diskutera problem och komma med möjliga lösningar.

//Björn