Värdet för patienter och deras familjer får vi aldrig glömma

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG 26/4. Nu i veckan har jag haft det första av tre chefsmöten och i onsdags träffade jag flera medarbetare i Huddinge på dialogmöte. Det känns enormt viktigt för mig att lyssna på medarbetarnas tankar och synpunkter.

Samtidigt som det är nödvändigt att Karolinska kommer vidare med de problem som finns så är det minst lika viktigt att vi inte glömmer att se hur mycket fantastiskt som görs på det här sjukhuset. Det är många patienter vi får hjälpa varje dag och dessutom, tillsammans med dem, utveckla vården och göra den bättre och bättre.

Några exempel från vår stora verksamhet med nästan 1,3 miljoner patientbesök och 86 000 slutenvårdstillfällen per år:

  • 89 % av patienter och närstående anser att vården varit utmärkt eller mycket bra och 91 % kunde rekommendera andra patienter att få sin vård på Karolinska
  • Mediantiden för hur snabbt våra strokepatienter får behandling (door-to-needle) är 17 minuter att jämföra med regionens mål på 35 minuter. Detta har enorm betydelse för slutresultatet för patienten.
  • Karolinska i Solna har högst kvalitetsindex bland universitetssjukhusen i Sverige i Swedehearts mätning. Vårt resultat på 30 dagars mortalitet vid öppen hjärtkirurgi ligger på 1,6, vilket är bästa resultat på nationell nivå.
  • Våra patienter har 85 dagar från utredningsstart till diagnos inom demens, jämfört med målet på 104, ett otroligt bra resultat nationellt
  • Inom intensivvården har Karolinska den bästa överlevnaden (riskjusterad mortalitet) i Sverige. Målet är att ligga under 1,05 och Karolinska ligger på 0,87. Det betyder att 113 patienter fler överlevde än förväntat.
  • Forskningens citeringsgrad nådde en ny högsta nivå 2018. Världsgenomsnittet är 1,0 och Karolinskas värde ligger på 2,1 – vår forskning har stort värde och genomslag.

Vi levererar ett enormt värde till patienter och deras familjer varje dag - detta får vi aldrig glömma.

/Björn