Nationella och internationella affärer

Avdelningen Nationella och internationella affärer är sjukhusets stöd i affärer och regelverk om patienter från andra regioner och länder samt nationella och internationella samarbeten. Vi samarbetar med andra vårdgivare, inom och utom Sverige, och vill gärna skapa långsiktiga partnerskap för att utveckla oss själva och våra partners.

Inom avdelningen finns Karolinskas Utomlänsteam, International Patient Office (IPO), International Business Development, International Relations Office och koordinering av Karolinskas internationella engagemang som exempelvis i European University Hospital Alliance (EUHA).

I vårt uppdrag ingår även att stötta andra vårdgivare i Region Stockholm med deras vårdexport och vi samarbetar med KI utlandskontor.

Vi talar svenska, engelska, norska, italienska, turkiska och ryska.

Patienter från andra regioner

Ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset ger tillgång till högspecialiserad vård med hög kvalitet och säkerhet – oavsett var i landet patienten bor. Vi vänder oss både till andra vårdgivare och direkt till patienter. 

Patienter från andra länder

Vi utvecklar sjukvård för en internationell marknad. Vi tar emot patienter från hela världen, samarbetar med andra vårdgivare och erbjuder tjänster inom och utanför Sverige. Vi vänder oss både till andra vårdgivare och direkt till patienter. 

International Healthcare

Chef

Anna Sahlström
E-post: Anna Sahlström

 

Tillbaka till sidan för Verksamhetsutvecklingsstöd