Central Produktionsstyrning

I oktober 2021 etablerades enheten ”Central Produktionsstyrning” inom Staben Vårdstöd och verksamhetsområdet Verksamhetsutvecklingsstöd.

Produktionsstyrnings-teamet ansvarar för produktionsuppföljning, att säkra tillgång till produktionsdata samt att förbereda, genomföra och utvärdera produktionsplaneringsprocessen.

Central Produktionsstyrnings huvudsakliga fokus- och ansvarsområden:

  • Verka lednings- och verksamhetsnära
  • Ansvara för produktionsplanering och uppföljning av avtal avseende vårduppdrag
  • Utveckla rapporter för produktionsuppföljning
  • Kravställa och beställa utveckling av datamängder för produktionsuppföljning

 

Chef

Lina Grännö
E-post: Lina Grännö

 

Tillbaka till sidan för Verksamhetsutvecklingsstöd