Verksamhetsutvecklingsstöd

Verksamhetsutvecklingsstöd tillhör den centrala staben Vårdstöd. Verksamhetsområdet leds av Madeleine Nordström.

Verksamhetsutvecklingsstöd arbetar bland annat med:

  • Produktionsuppföljning, att säkra tillgång till produktionsdata samt att förbereda, genomföra och utvärdera produktionsplaneringsprocessen
  • Att förenkla arbetssätt och processer inom Karolinska. Detta för att öka snabbheten i våra leveranser
  • Sjukhusövergripande verksamhetsutveckling för att uppnå förenkling av arbetssätt och snabbhet i leveranser
  • Ger service kring patienter från andra regioner och länder, skapar möjligheter till ökade intäkter genom nya affärer samt underlättar för verksamheterna att samarbeta nationellt och internationellt.

Läs mer om:
Central Produktionstyrning
Nationella och internationella affärer

 

Verksamhetschef

Madeleine Nordström
E-post: Madeleine Nordström 

 

Tillbaka till startsidan för Stab Vårdstöd