Intern Kundtjänst

Den Interna Kundtjänsten ansvarar för Universitetssjukhusets gemensamma mötes- och konferenslokaler samt hantering av eTjänstekort och passersystem. Våra kunder är Karolinskas medarbetare och externa samarbetspartners. Vår vision är att underlätta arbetsdagen för våra kunder.

eTjänstekort & Badge 

eTtjänstekort & Badge utfärdar och hanterar Universitetssjukhusets alla behörighetskort - som ger medarbetare access till dörrpassager samt inloggning till datorer/arbetsstationer.

Konferensservice

Konferensservice hjälper Universitetssjukhusets medarbetare vid bokning av föreläsningssalar, kurslokaler, konferensrum, MDT-rum, grupprum och datasalar – ett uppdrag som även omfattar teknisk support. Konferensservice är även behjälpliga vid disputation eller motsvarande evenemang.  

Kontorsassistent

Kontorsassistenttjänsten är en tjänst som idag erbjuds i de administrativa miljöerna på Forskargatan plan 8 i Huddinge (F87-89) samt på hotellet plan 2-6 (Elite Hotel Carolina Tower) på Eugeniavägen 6 i Solna. Det är ett fullservicekoncept som gör det möjligt att arbeta aktivitetsbaserat på delade arbetsytor. Lokalerna, möblerna, de allmänna faciliteterna och IT tas om hand av Kontorsassistenterna. 

Servicecenter

Vi supporterar ett antal servicetjänster i Huddinge och på gamla sjukhuset i Solna, samt några tjänster på Karolinska Solna (nya sjukhusområdet).

 

Avdelningschef

Mariann Nordin
E-post: Mariann Nordin

 

Tillbaka till sidan för Kundtjänst och Administration