Kundtjänst och Administration

Kundtjänst och Administration är ett verksamhetsområde inom staben Vårdstöd, bestående av de tre avdelningarna Stabsintern administration, Intern Kundtjänst samt Extern Kundtjänst. Kundtjänst och Administration ansvarar även för intern- och externkommunikationen inom de båda staberna Vårdstöd respektive Teknik.

Vårt ”externa” uppdrag är att informera, vägleda och besöksregistrera patienter, anhöriga och allmänhet under deras besök på Karolinska. Vårt ”interna” uppdrag är att ansvara för Universitetssjukhusets gemensamma mötes- och konferenslokaler samt hantera eTjänstekort och passersystem. Inom staben bistår vi med administrativt stöd inom exempelvis behörigheter, beställningar, fakturahantering och lönesystem.  Vårt uppdrag omfattar även ett helhetsansvar för stabens intern- och externkommunikation. 

Läs mer om:
Extern Kundtjänst
Intern Kundtjänst
Stabsintern Administration

Verksamhetschef

Bettina Hammargren
E-post: Bettina Hammargren

 

Tillbaka till startsidan för Stab Vårdstöd