Stabsintern Administration

Stabsintern administrations övergripande uppdrag är att bistå stabernas chefer och medarbetare med administrativt stöd.

Stabsintern administration har rollerna administratörer, chefsnära administratörer, verksamhetsnära administratör, IT-samordnare samt arbete med kommunikation. Det administrativa stödet innefattar bland annat behörigheter, beställningar, fakturahantering, lönesystem, samt hantering av stabernas interna och externa webbsidor.

Tf Avdelningshef

Mariann Nordin
E-post: Mariann Nordin

Tillbaka till sidan för Kundtjänst och Administration