Service och Logistik

Vi är sjukhusets interna leverantör av servicetjänster i Huddinge och på gamla sjukhuset i Solna, samt några tjänster inom nya sjukhusområdet.

I vårt uppdrag ingår att förse sjukhusen med effektiva FM-tjänster som vi hela tiden utvecklar. Vi ansvarar för de flesta interna transporterna och försörjningstjänster.

 

Avdelningschef

Mariann Nordin
E-post: Mariann Nordin

 

Tillbaka till sidan för Fastighetsutveckling och Service