Infrastruktur och Fastighetsutveckling Solna

Avdelningen Infrastruktur och Fastighetsutveckling Solna ansvarar för sjukhusets fastighets- och infrastrukturella frågor.

Vår målsättning är att erbjuda funktionella och ändamålsenliga lokaler för sjukhusets verksamheter.
Vi hanterar och stöttar verksamheten, i allt från enklare driftärenden till större ombyggnationer inom våra lokaler.

Avdelningen har ett nära samarbete med och utgör kontaktytan mot fastighetsägarna och serviceorganisationerna.

 

Avdelningschef

Kristina Stenberg Hjulström
E-post: Kristina Stenberg Hjulström

 

Tillbaka till sidan för Fastighetsutveckling och Service