Infrastruktur och Fastighetsutveckling Huddinge

Avdelningen Infrastruktur och Fastighetsutveckling, Huddinge ansvarar för sjukhusets fastighets- och infrastrukturella frågor.

Vår målsättning är att erbjuda funktionella och ändamålsenliga lokaler för sjukhusets verksamheter.
Vi hanterar och stöttar verksamheten, i allt från enklare driftärenden till större ombyggnationer inom våra lokaler.

Avdelningen har ett nära samarbete med och utgör kontaktytan mot fastighetsägarna och serviceorganisationerna.

 

Chef

Mattias Holmgren
E-post: Mattias Holmgren

 

Tillbaka till sidan för Fastighetsutveckling och Service