Vårdens specialavfall

Vårdens specialavfall är en del av det farliga avfall som genereras och hanteras inom sjukhuset. I avfallsinstruktionerna nedan beskrivs Karolinskas hantering av vårdens specialavfall.

Instruktioner/Anvisningar

Stöddokument

Instructions in English

Länkar till ytterligare stöd

Smittämnen riskklasser AFS 2018:4